Overal op Vlaamse wegen
door zon, sneeuw en regen, kom je Traen gebroeders tegen.

Beschoeien van bouwputten
Ronde diepfunderingsputten
Algemene funderingswerken
Grond- en afbraakwerken